Oversikt over ledige avganger

2
  1. ------------------------------------------------------  2. Båttur fredag 16. august kl 17.00 til 21.00


  3. Turen går fra Sundvolden Brygge i Steinsfjorden til Glatved Brygge

  4. Kostnad kr. 260,- pr person


  5. Det selges pølser og drikke.